Laboratorija za simulaciju


Osnivanje

Laboratorija za simulaciju osnovana je 19. decembra 1990. godine na inicijativu profesora Fakulteta organizacionih nauka dr Pavla Pejovića i dr Božidara Radenkovića.

Osnivanje Laboratorije imalo je kao osnovni motiv unapredenje naucno-istraživackog i obrazovnog rada nastavnika, saradnika i studenata FON-a, prvenstveno u oblasti racunarskog modelovanja i simulacije, ali i drugih srodnih podrucja, kao i pružanje hardverske i softverske podrške u istraživanjima i izvodenju nastave na redovnim i postdiplomskim studijama.

Počasni članovi

Na osnovu svojih doprinosa razvoju naučnih oblasti koje se izučavaju u okviru Laboratorije za simulaciju i promociji naučno-istraživačkog rada Laboratorije, za počasne članove Laboratorije za simulaciju izabrani su:

Delatnost

Osnovne delatnosti Laboratorije za simulaciju su obuhvataju istraživanja dinamike poslovnih, tehničkih i fizičkih sistema primenom metoda racunarske simulacije i animacije, održavanje seminara, izradu studija i projekata i organizovanje simpozijuma.

Katalog usluga Laboratorije za simulaciju:

 1. Usluge konsaltinga u oblasti primene računarske simulacije u industriji, istraživanju i obrazovanju. Najznačajnije od ovih usluga su:
  • Izrada različitih projekata iz oblasti primene računarske simulacije
  • Usluge istraživanja dinamike poslovnih, tehničkih i fizičkih sistema primenom metoda računarske simulacije i animacije
  • Usluge konsaltinga u oblasti primene računarske simulacije u poslovanju
  • Usluge konsalting u oblasti primene simulacije u poslovnom odlučivanju
  • Usluge konsaltinga u oblasti primene računarske simulacije u istraživanju
  • Konsalting u oblasti upravljanja rizicima
  • Razvoj simulacionih modela
  • Konsalting u primeni virtuelne realnosti
 2. Usluge koje se tiču simulacionog softvera obuhvataju:
  • Projektovanje softvera za simulaciju
  • Razvoj softvera za simulaciju
  • Razvoj ekspertnih sistema
  • Dizajniranje i izgradnja inteligentnih računarskih sistema
  • Konsalting za izbor i primenu simulacionog softvera
  • Obuka za korišćenje softverskih paketa za simulaciju
 3. Obrazovne usluge obuhvataju:
  • Obuku za rad sa simulacionim softverom
  • Obuku za razvoj simulacionih modela
  • Organizacija seminara